{joomplucat:180 limit=2}

30 października 2014r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gim. w Czeczewie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w XV Konkursie Poetyckim na „wiersz o muzyce”.

Organizatorami konkursu byli: Wójt Gminy Przodkowo, Gmina Przodkowo, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie.

W uroczystości udział wzięli: P. Andrzej Wyrzykowski- Wójt Gminy Przodkowo, ks. Józef Kuchta- proboszcz parafii w Czeczewie, P. Magdalena Szyłejko- prezes Stowarzyszenia Przyjaciół  Szkoły w Czeczewie, laureaci nagród wraz z opiekunami, cała społeczność szkoły.

Galę poprowadził P. Jerzy Stachurski- dyrektor Zespołu Szkół w Czeczewie, zaś całość została uświetniona częścią artystyczną, w której wystąpiła Barbara Sypion z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Przodkowa, Ewelina Pupacz z Zespołu Szkół w Czeczewie- występy wokalne. Za prezentację teledysku do piosenki „Lot w kosmos” byli odpowiedzialni uczniowie szkoły w Czeczewie. W tej części zostały także zaprezentowane nagrodzone wiersze, które przedstawili uczniowie Zespołu Szkół w Czeczewie, zaproszeni goście oraz jurorzy.

W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, nadsyłając jeden wiersz związany z szeroko pojętą tematyką muzyczną, m.in. : pięknem utworów muzycznych, życiem kompozytorów, budową i barwą dźwięków instrumentów muzycznych, pięknem tańców ludowych i współczesnych, Fryderykiem Chopinem, Kolbergiem i kulturą ludową. Na konkurs 116 autorów nadesłało 124 wiersze, zaś komisja pod przewodnictwem dr Małgorzaty Klinkosz z Uniwersytetu Gdańskiego oceniła nadesłane prace.

Pani doktor zauważyła, iż : Muzyka porusza serca dzieci i młodzieży, sprawia że mają potrzebę wyrażania siebie. Konkurs na wiersz o muzyce inspiruje do pisania o przeżyciach, otaczającej rzeczywistości, a rezultaty są zachwycające! Utwory, w których codzienność zdaje się absolutnie wyjątkowa, magiczna, tajemnicza nastrajają do zauważania piękna delikatnej natury, gwarnego miasta, różnorodnych instrumentów i twórców muzyki. Konkurs od lat jest popularny na Kaszubach na tyle, że w obecnej edycji rozszerzono jego formułę o poezje uczniów szkół średnich, i z korzyścią, a także nadzieją na to, że wrażliwość nie boi się starszej młodzieży, a muzyka jest inspiracją dla twórczości i pełniejszego odczuwania świata”.

Na zakończenie uroczystości P. dyrektor złożył serdeczne podziękowania na ręce wszystkich osób, które miały swój wkład w organizację konkursu, a także pogratulował P. Andrzejowi Wyrzykowskiemu oraz ks. Józefowi Kuchcie otrzymania honorowego tytułu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Czeczewie. Wręczenia podczas uroczystości dokonała P. Magdalena Szyłejko.

G.K.

Protokół

 Jury XV Wojewódzki Konkursu Poetycki

 na wiersz o muzyce- Czeczewo 2014

 Na konkurs  116 autorów  nadesłało 124 wiersze.
Komisja w składzie:

 dr Małgorzata Klinkosz(Uniwersytet Gdański) – przewodnicząca
Jerzy Stachurski – poeta, kompozytor, dyrektor Zespołu Szkół w Czeczewie,

 Lucyna Reiter Szczygieł– nauczyciel języka kaszubskiego, dziennikarz regionalista,

 Grzegorz Krefta– nauczyciel języka polskiego.

postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

 

 

W kategorii klas: II-III

 1.     Mateusz Szyłejko „Letni koncert na łące”, Zespół Szkół w Czeczewie
Opiekun: Danuta Kitowska

 2.    Monika Krefta „Muzyka”, Szkoła Podstawowa w Wilanowie
Opiekun: Elżbieta Pielowska

 3     Miejsce równorzędne:  Katarzyna Tarczyńska, Szkoła Podstawowa Dobrzewino-Karczemki, Opiekun: Halina Bladowska

 Klaudia Rychert „Moja rodzina”, Szkoła Podstawowa w Gowidlinie
Opiekun: Bożena Lejk

 Wyróżnienia:

 ·         Natalia Linert „Nutka”, Zespół Szkół w Czeczewie,
Opiekun: Maria Warmowska

 ·         Marta Linstedt „Muzyka”, Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie
Opiekun: Katarzyna Turowska

 ·         Patrycja Jóskowska „Muzyka”, Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie
Opiekun: Lucyna Szutenberg

 ·         Agata Czoska „Jesień”, Zespół Szkół w Czeczewie,
Opiekun: Danuta Kitowska

 

 

w kategorii klas: IV-VI

 1. Klaudia Bojanowska „Wirtuoz czarodziej”, Szkoła Podstawowa w Sierakowicach, Opiekun: Janina Lis

 2 miejsce(równorzędne): Amelia Plichta „Gdzie jest muzyka?”, Szkoła Podstawowa w Szarłacie, Opiekun: Marzena Potrykus,

 Kinga Ziemann „Muzyka jesienna”, Szkoła Podstawowa w Żukowie,
Opiekun: Beata Klein

 3. Robert Kalkowski „Kłopoty z wierszem o muzyce”, Szkoła Podstawowa w Wilanowie, Opiekun: Elżbieta Pielowska

 

Wyróżnienia

 ·         Paweł Lelek „Usłysz dźwięk”, Szkoła Podstawowa w Borzestowie
Opiekun: Karolina Cichosz

 ·         Agata Steciuk „Opowieść o muzyce”, Szkoła Podstawowa w Lęborku, Opiekun: Luiza Szatkowska

 ·         Emilia Kreft „Muzyka”, Zespół Szkół w Czeczewie

 ·         Anna Okrój „Dzień dobry”, Szkoła Podstawowa w Szarłacie,
Opiekun: Marzena Potrykus

 ·         Zuzanna Kałaska „Wiersz o muzyce”, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach, Opiekun: Aleksandra Gajewska

 Martyna Wenta- Szkoła Podstawowa w  Gowidlinie(opiekun: Bożena Lejk)- wiersze w języku kaszubskim.

 

 w kategorii klas gimnazjum:

 1.Zofia Kiedrowska „Przemijanie”, Katolickie Gimnazjum w Kartuzach,
Opiekun: Anna Chrapkowska

 2. miejsce( równorzędne):Zuzanna Skałuba „Ona”, Szkoła w Leźnie, Opiekun: Ewa Kostrzewska,

 Agata Cyrzan „Preludium deszczowe”, Katolickie Gimnazjum w Kartuzach
Opiekun: Magdalena Klawikowska

 3.Julia Domarus „Kim są muzycy?”, Zespół Szkół w Pomieczynie,
Opiekun: Maria Krauza

 

Wyróżnienie

 ·         Oliwia Pozorska „Muzyka”, Gimnazjum w Konarzynach
Opiekun: Teresa Wojciechowska

 ·         Sylwia Mielewczyk „Muzyka”, Gimnazjum w Chmielnie,
Opiekun: Blandyna Mirosławska

 ·         Natalia Weyer „Muzyczne przemyślenia”, Zespół Szkół w Czeczewie, Opiekun: Grzegorz Krefta

 ·         Angelika Bielawa „Do muzyki”, Publiczne Gimnazjum w Żukowie,
Opiekun: Aleksandra Łapa

 ·         Kamila Lublewska, Gimazjum w Gowidlinie(opiekun: Bożena Lejk)

 

w kategorii klas ponadgimnazjalnych:

 1.Izabela Michałkiewicz, Technikum Hotelarskie we Władysławowie,
Opiekun: Beata Bonik

 2.Mateusz Reuter „Fryderyk Chopin”, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sierakowice, Opiekun: Renata Brzezińska-Wróblewska

 3. miejsce(równorzędne):Sylwia Szreder „Do powiernicy”, ZSZiO w Kartuzach – Wzgórze Wolności, Opiekun: Marta Furman,

 Dawid Neubauer „Muzyka”, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  Sierakowice, Opiekun: Renata Brzezińska-Wróblewska

 

Czeczewo, 30.10.2014 r.

             Uroczyste wręczenie nagród, połączone z prezentacją
prac w wykonaniu uczniów , odbędzie się 30 października 2014 r. o godz.12.30 w Zespole Szkół w Czeczewie.
Dyrektor Szkoły w Czeczewie dziękuje nauczycielom: Annie Laskowskiej, Lucynie Reiter-Szczygieł, Grzegorzowi Krefta oraz pani Angelice Kreft za pomoc w organizacji uroczystości zakończenia Konkursu.

Organizatorzy Konkursu: Wójt Gminy Przodkowo,
                         Gmina Przodkowo,

                          Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Czeczewie