Wójt Gminy Przodkowo, Rada Gminy Przodkowo,

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Przodkowie

ogłaszają:

XXII  KONKURS LITERACKI

DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO- Przodkowo 2014

 Na Konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy podpisanych: imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły i klasy do której uczęszcza oraz nazwiskiem nauczyciela(opiekuna)ucznia.

 Tematyka prac jest dowolna.

Mile będą widziane prace napisane w języku kaszubskim lub w gwarze innego regionu.

Jury Konkursu powołane przez organizatorów przyzna nagrody i wyróżnienia w kategoriach:

 I.                   SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

a)      kl. I-III

b)      kl. IV-VI

II.                GIMNAZJUM

III.             SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 Jury przyzna nagrody specjalne za zestaw wierszy napisanych przez ucznia z gminy Przodkowo oraz gmin partnerskich.

 Prace należy nadsyłać do dnia: 20.11.2014r.

                                               NA ADRES:

                        URZĘDU GMINY W PRZODKOWIE,

                        UL.KARTUSKA 21, 83-304 PRZODKOWO

                        Z DOPISKIEM „KONKURS LITERACKI”

             ROZDANIE NAGRÓD NASTĄPI: 27.11.2014r.

 SEKRETARZEM KONKURSU JEST: Lucyna Reiter-Szczygieł