Szkolenia dla nauczycieli i rodziców

Dnia 17 listopada 2014r.  w naszej szkole odbyła się wywiadówka śródokresowa dla rodziców. Zebranie z wychowawcami klas poprzedziło spotkanie z komendantem policji w Przodkowie panem…

Uczymy się gry – Boccia

 13 listopada b.r. uczniowie klasy II gimnazjum wzięli  udział w Międzyszkolnym Turnieju Sportowym. Celem imprezy była popularyzacja gry Boccia oraz integracja środowiska. W obecności opiekuna:…