Dnia 17 listopada 2014r.  w naszej szkole odbyła się wywiadówka śródokresowa dla rodziców. Zebranie z wychowawcami klas poprzedziło spotkanie z komendantem policji w Przodkowie panem Adamem Trederem oraz dzielnicowym mł. asp. Stanisławem Kusiak.

Celem spotkania było uświadomienie rodzicom, że są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci oraz w przypadku niewłaściwego zachowania swoich pociech mogą  również,  w pewnych sytuacjach,  ponosić konsekwencje. Określone sytuacje zostały oparte na przykładach.

Następnie 20 listopada 2014r. odbyło się również spotkanie dla nauczycieli i rodziców, które przeprowadziła pedegog z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Kartuzach pani mgr Danuta Morawska. Tematem przewodnim spotkania była „Przemoc międzyrowieśnicza”. Miało ono na celu pomóc uczestnikom spotkania w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, które mogą zaistnieć w szkole, w domu rodzinnym lub w innych miejscach.

Kolejnym etapem naszych szkoleń będą warsztaty dla klas gimnazjalnych, które odbędą się 5 grudnia 2014r.

Danuta Kitowska

Pedagog szkolny