Dnia 20.11.2014r. o godz. 9:00 w  auli I Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach odbył się VI Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych w Języku Niemieckim ,,DRAMA”. Brali w nim udział uczniowie klas gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z powiatu kartuskiego. Wśród nich byli także  uczniowie z klasy I gimnazjum w Czeczewie.

   Celem Przeglądu była promocja nauki języka niemieckiego, pobudzenie kreatywnej postawy wykonawców  w procesie zdobywania umiejętności posługiwania się językiem niemieckim oraz praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, wzbogacenie doświadczeń scenicznych i językowych młodych wykonawców i konfrontacja ich osiągnięć rówieśniczych. Zachęcanie uczestników Przeglądu do projektowania programu teatralnego i promocji własnych przedstawień scenicznych oraz szerzenie kultury żywego słowa.

   Po obejrzeniu wszystkich przedstawień teatralnych udaliśmy się do obserwatorium w którym znajdował się teleskop do oglądania przestrzeni kosmicznej oraz teleskop do obserwacji Słońca. 

   Uczniowie z naszej szkoły zajęli w Przeglądzie IV miejsce. Otrzymaliśmy liczne nagrody za występ oraz dobór scenografii. Po ogłoszeniu wyników czekał na nas słodki poczęstunek.

 Autorzy: Alicja Krauza, Wiktoria Czerwionka