Fotorelacja – zapraszamy do galerii

{joomplucat:187 limit=4}

 

W Przodkowie rozstrzygnięto XXII Konkurs literacki dla uczniów województwa pomorskiego

Konkurs literacki dla uczniów województwa pomorskiego, został ogłoszony po raz pierwszy  w  maju 1992 roku, realizowany jest ze środków Gminy Przodkowo. Głównym celem konkursu jest: inspirowanie zainteresowań literackich uczniów,  podkreślanie talentu dziecka, zachęcenie dzieci i młodzieży  do podejmowania prób literackich w języku polskim oraz języku kaszubskim.

Zainteresowanie konkursem potwierdza liczba nadsyłanych w każdym roku zestawów wierszy ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z całego województwa pomorskiego.

Społecznie pracującymi jurorami Konkursu są poeci,  dziennikarze, nauczyciele poloniści, pod przewodnictwem  wybitnego poety i prozaika, m.in. tłumacza Pana Tadeusza na język kaszubski  Stanisława Janke.

W tym roku, na XXII konkurs nadesłano 550 wierszy napisanych przez 181 autorów.
Na przestrzeni 22 lat, liczba uczestników konkursu wyniosła  około 2 tysięcy  uczniów.

Organizatorami Konkursu są:

           – Wójt  Gminy Przodkowo Andrzej Wyrzykowski,

            Przy współpracy organizacyjnej:

           – Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego o/Przodkowo,

Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Technikum im. rtm. Witolda Pileckiego w Przodkowie.

Gala zakończenia 22 edycji Konkursu dla uczniów woj. Pomorskiego odbyła się 27.11.2014 r. w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Przodkowie. Wzięli w niej udział:

-Wójt gminy Przodkowo Andrzej Wyrzykowski,

-Dyrektor Zespołu Szkół w Przodkowie Kazimierz Klas,

– laureaci konkursu, nauczyciele, członkowie rodzin laureatów, uczniowie ze szkół: w Pomieczynie, Wilanowie , Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie- wykonawcy nagrodzonych wierszy.

Stanisław Janke- przewodniczący jury skierował list, do wszystkich laureatów Konkursu:

„Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Miłośnicy Poezji Pomorskiej!

Władze Gminy Przodkowo!

Szanowni Państwo, Rodzice i Nauczyciele!

To już dwudziesty drugi rok organizowania Konkursu Literackiego dla Uczniów Województwa Pomorskiego. W tym roku pomyślałem, że tak wiele lat trwania konkursu, to w rzeczywistości czas życia jednego młodego pokolenia. Ileż młodych poetów brało udział we tym konkursie? Ileż powstało wspaniałych wierszy. Sądzę, że liczba ta przekracza kilka tysięcy. Z nich jury wybrało te najbardziej udane, oryginalne, odkrywcze. Sądzę, że jest to dobry moment, by pomyśleć o wydaniu tych najlepszych z wielu lat w książce poetyckiej; myślę, że będzie to smakowita lektura – słowa te kieruję jako wielką prośbę do gospodarzy tego corocznego wydarzenia: Wójta Gminy Przodkowa Pana Andrzeja Wyrzykowskiego i Rady Gminy Przodkowo.

Postawiłem sobie pytanie: Co daje pisanie wierszy przez dzieci? Dla mnie – jako jurora – na pewno niewątpliwą satysfakcję. Dzieciom – radość tworzenia, umiejętność innej, pełniejszej wypowiedzi, a u tych co czytają – wywołuje podziw nad możliwościami tkwiącymi w najmłodszych uczniach jako samodzielnych i dojrzałych twórcach.

Tak, to prawda, nawet w najmłodszych dzieciach tkwi niesamowity potencjał i ponadprzeciętne możliwości. (…)

Moim zdaniem nauczyciele bardzo dobrze przygotowali dzieci do pracy nad pisaniem wierszy na Wojewódzki Konkurs Literacki, a dzieci znakomicie wypełniły to zadanie. Jako jury nie mogliśmy nagrodzić i wyróżnić wszystkich uczestników, ale i też na tym polega konkurs, nie tylko poetycki, by wybrać prace najlepsze z najlepszych. To powinno szczególnie dopingować tych, którzy w tym roku nie zostali nagrodzeni. W przyszłym roku macie na to szansę.

Cieszy mnie szczególnie, że Przodkowo na Kaszubach, stolica prężnie rozwijającej się gminy, stało się swoistym centrum poezji dziecięcej i młodzieżowej. Oby takich miejsc na Pomorzu było jak najwięcej.

Łączę serdeczne pozdrowienia

Stanisław Janke”

Nagrody i dyplomy laureatom wręczyli: Andrzej Wyrzykowski- wójt gminy Przodkowo i organizatorzy Konkursu.

Nagrody rzeczowe otrzymały nauczycielki: Bożenę Lejk, Beatę Klein, Janinę Lis, Elżbietę Pielowską, Marię Krauza, które od wielu lat przygotowują uczniów do Konkursu Literackiego w Przodkowie.

W części artystycznej wystąpiła Barbara Sypion z ZSP w Przodkowie

oraz  Grupa  „Muzyczne Anioły” z  Zespołu Szkół w Czeczewie.

Zaprezentowano również kilka nagrodzonych wiersze, które odczytali uczniowie ze szkół w Wilanowie, Pomieczynie i Przodkowie a także członkowie jury.

Tego dnia wręczono także medale za najlepsze wiersze o sporcie. Otrzymali je: Monika Krefta, Klaudia Klawikowska, Martyna Dąbrowska (SP Wilanowo), Anna Okrój Paulina Reszka, Jakub Browarczyk (SP Szarłata) oraz Magdalena i Emilia Kreft (SP Czeczewo).

Prowadzący uroczystość Róża Rzeszewicz i Jerzy Stachurski

podziękowali wszystkim za współpracę przy  przygotowaniu organizacji Konkursu:

 -dyrekcji ZSP w Przodkowie za przyjęcie roli gospodarza uroczystości,

– Mateuszowi Gojtowskiemu z ZSP w Przodkowie za realizację dźwięku,

-nauczycielom ze szkół w  Wilanowie i Pomieczynie za przygotowanie uczniów prezentujących nagrodzone wiersze,

– Lucynie Reiter-Szczygieł za prowadzenie sekretariatu konkursu,

-Grzegorzowi Krefcie – za prace jury,

-Annie Laskowskiej i Grzegorzowi Krefcie za przygotowanie oprawy plastycznej auli,

-Angelice Kreft – za przygotowanie dyplomów.

Podsumowując Konkurs wójt Andrzej Wyrzykowski powiedział m.in., „Cieszę się, że każdego roku tak wielu młodych ludzi bierze udział w kolejnych edycjach konkursu. To niezwykle istotne, ponieważ jest przejawem ogromnej wrażliwości młodych twórców. Myślę, że nastąpił czas, żeby zainicjować wydanie antologii nagrodzonych wierszy.”

JW.

Foto: Linda Christiansen