Dnia 5.12.2014r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie odbyły się zajęcia integracyjne prowadzone przez Panią Danutę Murawską- pedagog pracującą w Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej w Kartuzach.      

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy I gimnazjum, zaś ich celem było lepsze poznanie samego siebie oraz integracja klasy.

Po wspólnym przywitaniu się, Pani pedagog rozpoczęła zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem kłębka wełny. W ich trakcie mieliśmy okazję opowiedzieć o swoich zainteresowaniach, a także o sposobach spędzania wolnego czasu. Okazało się, że jest wiele łączących nas cech. Warto wspomnieć, że z dużym zainteresowaniem podjęliśmy temat tolerancji. W grupach rozmawialiśmy o możliwych sposobach pomocy dla Kasi, Ani, Tomka- bohaterów historii, które poznaliśmy. Rozważaliśmy skutki ich kłopotów, a także sposoby zachowania się rówieśników, bowiem Kasia nadużywała alkoholu, zaś Tomka przezywano w szkole. Ostatnim etapem naszej pracy było uzupełnienie drzewka decyzyjnego. Pisaliśmy m.in. do kogo byśmy się zgłosili, gdyby działo nam się coś złego.

Po godzinnej pracy nasze warsztaty dobiegły końca. Wszyscy pracowaliśmy w miłej i przyjaznej atmosferze, zaś same zajęcia stały się okazją do lepszego poznania siebie, koleżanek i kolegów.

N. Weyer, M. Skorowska- kl. I gim.