Dnia 08 stycznia 2015 r. odbył się próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z OPERONEM.   Rozwiązanie próbnych arkuszy egzaminacyjnych, przygotowanych i dostarczonych bezpłatnie przez wydawnictwo OPERON, umożliwia uczniom rzetelne sprawdzenie swojej wiedzy.

Próbny sprawdzian z OPERONEM składał się:

Część 1 – język polski i matematyka (80 minut),

Część 2 – język angielski ( 45 minut).

Po próbnym sprawdzianie wydawnictwo przygotowuje raport. Dzięki niemu nauczyciele i uczniowie zyskują wiedzę nie tylko na temat posiadanej przez uczniów wiedzy, ale także dowiadują się, jak ich wyniki plasują się na tle innych uczniów z całej Polski.

JW