Kolędy śpiewane są w Polsce powszechnie. Teksty i muzykę kolęd pisali najwięksi polscy poeci i kompozytorzy.
   Kolędy, w swej trwającej blisko 500 lat historii, nie ograniczały się  tylko do roli pieśni religijnej czy obrzędowej. W pewnych okresach  były pieśniami patriotycznymi, symbolizowały polskość.

Tradycją   szkoły w Czeczewie stało się wspólne kolędowanie.

„Od  lat dziewięćdziesiątych  prezentujemy kolędy polskie, kaszubskie, angielskie i francuskie w kościołach gminy Przodkowo. Do wspólnego śpiewania zapraszamy zawsze uczniów ze Szkoły w Pomieczynie. Były też koncerty gdzie śpiewali uczniowie, reprezentanci wszystkich szkół z gminy Przodkowo”- podkreśla Jerzy Stachurski – dyrektor Zespołu Szkół w Czeczewie.

Naprogram koncertu w dniu 18 stycznia 2015 r.  złożyły się kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne:

I.  Gdy się Chrystus rodzi –wszyscy wykonawcy

II. Natalia Weyer i Zespół Śpiewaczy z OSP Czeczewo

– Gdy śliczna panna

III.  Spiewné Kwiôtczi

                   – Gwiżdże, Na pasterkę

IV.  Mulczi:

– Witôj Jezu naj Panie, -Żegnôj swiat całi

V. Weronika Pryczkowska, Marta Okrój , Aleksandra Okrój

– Swiãti kùmk, – Bòżiczk, – Merry Christmas

VI.Basia Sypion, Beata Sypion

– Nieba Sprzatanié

VII. Kl. IV SP Czeczewo:

– Przybieżeli do Betlejem – Damian Holk – gitara

VIII. Kl. VI SP Czeczewo

– Kolędnicy

                IX. ZS Pomieczyno

                      – Basia Sypion, Beata Sypion, Wioleta Drawc –

                             ” Kolęda dla nieobecnych” – gitara

                      -Patryk Pupacz, Beata Sypion –

                             ” Petit Garcon”(francuska) – gitara

X. Bóg się rodzi – wszyscy wykonawcy

Obecni na koncertach  m.in.

ks. proboszcz Henryk Zieliński z parafii w Pomieczynie, oceniając koncert, zwrócił uwagę m.in. na kunszt artystyczny wykonywanych kolęd.

Ks. proboszcz Józef Kuchta z parafii w Czeczewie podkreślił, że  koncert  jest efektem współpracy wykonawców zamieszkałych w trzech parafiach: Pomieczynie, Baninie i Czeczewie:­­­

Eugeniusz Pryczkowski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego, zwrócił uwagę na: „Słuchając  koncertu kolęd w Pomieczynie i Czeczewie miałem odczucie, że o jego tak dobrym przyjęciu w dużej mierze zdecydował umiejętny dobór repertuaru. Bo przecież finałową kolędę “Bóg się rodzi” Franciszek Karpiński napisał pod koniec XVIII wieku, natomiast utwór wykonany na bis, powstał tuż przed ostatnimi świętami. Autorzy kaszubskich kolęd są spośród nas i wśród nas. To wszystko świadczy o ciągłości naszych pięknych polskich i kaszubskich kolęd, o ciągłości tradycji, pokoleń. Jest naszą wielką odpowiedzialnością zadbać o przekazywanie najlepszych wartości. Właśnie takie koncerty są elementem kształtowania naszej młodzieży, przyszłych pokoleń. Kto wie, może w przyszłości właśnie ci młodzi, dzięki takim koncertom jak ten, będą powodem naszej wielkiej dumy. Tym większa należy się wdzięczność dla nauczycieli, którzy ten koncert przygotowali”.

W  koncercie kolęd 2015 udział wzięło 80 wykonawców:

-uczniowie z Zespołu Szkół w:Pomieczynie i Czeczewie,

-Zespół „Spiewne kwiotczi”( w kościele w Czeczewie),

-Zespół Mulczi oraz akordeonista Łukasz Skrodzki ( w kościele w Czeczewie)

-Zespół Śpiewaczy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeczewie

Soliści:

-Weronika Pryczkowska, Marta Okrój , Aleksandra Okrój z Banina,

-Basia Sypion, Beata Sypion, Patryk Pupacz,  z Pomieczyna.

Wykonawców  przygotowali nauczyciele: Maria Krauza, Elżbieta Pryczkowska, Lucyna Reiter-Szczygieł, Grażyna Damps,

-realizator  dźwięku: Wiesław Naczk,

-kierownictwo artystyczne koncertu: Jerzy Stachurski,

Koncert prowadziły: Weronika Krauza i Paulina Pranczk.

Dziękujemy: p. Rafałowi Bach za przewóz wykonawców koncertu,

Radzie Rodziców oraz pracownikom z Zespołu Szkół w Czeczewie  za słodki poczęstunek.

Do ùzdrzeniô w przyszłym roku !!!

JW

Foto: Anna Laskowska, Eugeniusz Pryczkowski

{joomplucat:197 limit=4}