Choć maja dopiero 9  lat, potrafią już stworzyć animacje komputerowe, komputerowe gry z matematyki, pościg w labiryncie czy wyścig samochodów. Umiejętności te uczniowie nabywają podczas zajęć z programu Scratch, które prowadzone są w ramach programu Mistrzowie Kodowania.

Zespół Szkół w Czeczewie jest jedyna placówką w powiecie kartuskim, w której realizowany jest od października 2014 roku ten ogólnopolski projekt.

Inicjatorem tego programu jest Samsung Electronics Polska wraz z partnerami: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji”.

Patronat nad programem objęli: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – Patrona Główny, Ministerstwo Edukacji Narodowej – Patrona Główny,  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – mecenas wspierający.

Mistrzowie Kodowania to nauka programowania prowadzona w szkołach podstawowych i gimnazjach.  Dzięki umiejętności programowania uczniowie w przyszłości dużo łatwiej i sprawniej będą mogli poruszać się w cyfrowym świecie i rozumieć znaczenie technologii . Dzisiejsi uczniowie szkół podstawowych  będą  w przyszłości wykonywać zawody, które jeszcze nie istnieją tzw. zawody przyszłości.  Pewne jest to, że będą one opierały się na technologii informacji. Żeby przygotować dzieci to tych wyzwań powinniśmy wyposażyć je w nowoczesne kompetencje, które nabywają właśnie pracując z programem Scratch.

Od stycznia b.r., w publicznych i komercyjnych mediach, trwa intensywna kampania promocyjna tego projektu.

W Czeczewie zajęcia ze Scratch-a prowadzą nauczyciele Lucyna Reiter-Szczygieł oraz Wojciech Stachurski.

Podczas ferii zimowych, w dniu 12 lutego 2015 roku odbyły się w szkole w Czeczewie otwarte zajęcia . Wzięli w nich udział uczniowie w towarzystwie rodziców. Zapoznali się oni z możliwościami programu Scratch. Mieli okazje obserwować umiejętności swoich dzieci, od których uczyli się podstaw tego niezwykle rozwijającego programu.

Projekt zakończy się w czerwcu 2015 roku. Wówczas dwuosobowa reprezentacja uczniów – najlepszych Mistrzów Kodowania, weźmie udział w wielkim finale projektu, który odbędzie się prawdopodobnie na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie http://mistrzowiekodowania.pl/.

Tekst i foto: Lucyna Reiter-Szczygieł