W dniu 17 marca 2015r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie odbyły się gminne eliminacje  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
    Eliminacje gminne odbyły się w trzech grupach wiekowych. Wzięło w nich udział 38 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkoły ponadgimnazjalnej z: Szarłaty, Wilanowa, Pomieczyna, Przodkowa i Czeczewa.
    Uczniowie  uczestniczący w eliminacjach gminnych, w pierwszej części Turnieju, otrzymali do rozwiązania testy. W drugiej części odpowiadali na, przygotowane przez Komisję,  pytania.  
    Komisja w składzie: mł. bryg. Marian Kwidziński, prezes Gminny OSP w Przodkowie- Jan Krauza, dyrektor Gimnazjum w Przodkowie- Róża Rzeszewicz  wyłoniła z każdej grupy finalistów.
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):
1.    Ewelina Hinz
2.    Żaneta Myszk
3.    Anna Frankowska
      4.Klaudia Klawikowska
II grupa wiekowa (gimnazja):
1.    Sandra Drążkowska
2.    Emilia Sypion
3.    Anita Krefta
4.    Artur Dampc
5.    Weronika Krauza
III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):
1.    Patryk Krefta
2.    Maciej Schimmelptenig
3.    Sebastian Bliźniewski
         Laureaci Turnieju otrzymali puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a opiekunowie, za pracę z dziećmi i młodzieżą – podziękowania. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, upominki , słodycze oraz obiad.
Fundatorem nagród był: Andrzej Wyrzykowski- wójt Gminy Przodkowo.

    Podczas ceremonii ogłoszenia wyników i wręczenia nagród okolicznościowe przemówienia wygłosili: wójt gminy Przodkowo Andrzej Wyrzykowski oraz st. bryg. Edmund Kwidziński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach, którzy zwrócili uwagę, że:
     Turniej  służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
    Zwrócili też uwagę, że podziękowania za pomoc, w przygotowaniu uczniów do Turnieju, należą się nauczycielom. Podziękowania otrzymali: Marzena Potrykus, Elżbieta Pielowska, Róża Rzeszewicz, Stanisław Kus, Jerzy Stachurski, Jerzy Soliwoda.

      Eliminacje powiatowe  Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbędą się w Kartuzach.

JW.

Foto: Lucyna Reiter Szczygieł