W dniach 15- 18 marca 2015 roku w kościele parafialnym p.w. Św. Józefa w Czeczewie odbyły się rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Czeczewie. Rekolekcje rozpoczęły się niedzielną mszą, zaś każdy następny dzień obejmował oprócz codziennej mszy, nauki rekolekcyjne głoszone przez rekolekcjonistę- ojca Piotra ze Zgromadzenia Księży Pallotynów z Iławy, osobistą modlitwę, Drogę Krzyżową oraz spowiedź.                                                          

Tegoroczne rekolekcje dostarczyły refleksji nad własnym życiem i wiarą. Przyczyniły się do doświadczenia duchowego, odnowy duchowej oraz pogłębienia relacji z Bogiem.                                                                                                                                             

 Weronika Krauza   

kl. III gim.