„Panie Ty nam dałeś pasterza z wielkim sercem i darami miłości On nas nauczył jak kochać ludzi”.

   Uczniowie klas IV-V szkoły podstawowej  i I gimnazjum, uczcili pamięć Jana Pawła II w 10 rocznicę Jego śmierci. Okolicznościowy montaż słowno-muzyczny zaprezentowany został w kościele parafialnym w Czeczewie.

Paulina Kurowska, kl. III gimnazjum