Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie zwraca się z prośbą  do rodziców zainteresowanych dożywianiem swoich dzieci w nowym roku szkolnym o składanie podań do Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie w terminie od 01.08.2015r – do  04.09.2015r.

   Do podania proszę dołączyć zaświadczenie o dochodach brutto i netto od wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe za miesiąc poprzedzający dzień złożenia podania.