Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie po raz drugi zorganizował Amatorski Przegląd Zespołów Teatralnych. Wydarzenie miało miejsce w czwartek 18 czerwca br. w placówce Zespołu Szkól w Czeczewie.
   Do udziału w przeglądzie zgłosiły się dzieci i młodzież z następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Przodkowie, Szkoła Podstawowa w Wilanowie, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie.
   Głównym celem przeglądu jest propagowanie zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie postaw prozdrowotnych, propagowanie zachowań wolnych od uzależnień, wskazywanie prawidłowych wzorców zachowań, rozbudzanie zainteresowań teatrem. Natomiast głównym założeniem spektakli było ukazanie rzeczywistych problemów monitowanych przez uczniów.
   Wszystkie przygotowane przez dzieci i młodzież przedstawienia były na bardzo wysokim poziomie. Jury w składzie: mł. asp. Adam Treder- kierownik Komisariatu Policji w Przodkowie, Dorota Drajok- kierownik referatu oświaty, Marzena Węsierska- inspektor ds. oświaty, Katarzyna Markowska- inspektor ds. kultury, promocji i sportu, Małgorzata Flis- pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej miało trudne zadanie.
   Po obejrzeniu wszystkich spektakli Jury przyznało następujące nagrody:
– kategoria I-III
I miejsce- SP Wilanowo „Opowiastka o krosniętach i smoku”, opiekun Elżbieta Pielowska
I miejsce- SP Przodkowo „Żeby zdrowo żyć, trzeba umieć żyć”, opiekun Bożena Soroko
– kategoria IV-VI
II miejsce- SP Czeczewo „Czerwony Kapturek szuka księcia”, opiekun Jolanta Keler
II miejsce- SP Wilanowo „Przemoc w szkole”, opiekun Beata Ludwichowska
– kategoria Gimnazjum
I miejsce- Gimnazjum w Czeczewie „Wózek”, opiekun Jerzy Stachurski, Lucyna Reiter- Szczygieł
III miejsce- Gimnazjum w Czeczewie „Sąd nieostateczny”, opiekun Jerzy Stachurski, Lucyna Reiter- Szczygieł.
   Pani Katarzyna Markowska podziękowała aktorom i nauczycielom za przygotowanie przedstawień. Podkreśliła, iż cieszy się, że uczniowie zrozumieli problematykę profilaktyki. Cenny był profilaktyczny przekaz treści. Młodzi aktorzy byli autentyczni w swych wypowiedziach, prezentując wysoki poziom artystyczny spektakli.
   Miłą niespodzianką były nagrody przygotowane dla wszystkich uczestników przeglądu.

tekst: Grzegorz Krefta

foto: Anna Laskowska

GALERIA: https://goo.gl/photos/tbtdT5Y5RbF5R9Mj8