Podziękowania

  

   Kończący się właśnie rok szkolny 2014/2015 obfitował w wiele interesujących wydarzeń przygotowanych dla uczniów naszej szkoły przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Czeczewie.

   Zorganizowaliśmy spotkania z ciekawymi osobami, konkursy i warsztaty, mające na celu rozwój twórczości dzieci.

   Promując bezpieczeństwo (m.in. w internecie) zapraszaliśmy do odwiedzenia szkoły przedstawicieli Policji.

   Stowarzyszenie wzięło udział w otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i dzięki otrzymanej dotacji z Urzędu Gminy w Przodkowie mogliśmy zapewnić więcej atrakcji podczas organizowanego 02 czerwca festynu z okazji Dnia Dziecka.

   Składam serdeczne podziękowania Panu Dyrektorowi Jerzemu Stachurskiemu, nauczycielkom Pani Annie Kreft i Pani Lucynie Reiter-Szczygieł za okazaną pomoc, a także rodzicom, którzy wspierali nasze projekty.

   Życzę beztroskich i słonecznych wakacji.

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Czeczewie

Magdalena Szyłejko