1. Informacje ogólne

Biblioteka zaprasza wszystkich miłośników czytania książek do udziały w Wielkim Maratonie Czytelniczym. Maraton będzie trwał od września 2015 roku do czerwca 2016 roku. Organizatorem głównym Maratonu są: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku z trzema gdańskimi szkołami: Szkołą Podstawową nr 27, Szkołą Podstawową nr 82 (wcześniej nr 45) oraz I Zespołem Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego.Konkursy odbywają się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Gdańska i Pomorskiego Kuratora Oświaty.

2. Cele konkursu:

– krzewienie idei czytania książek,

– propagowanie czytelnictwa jako formy rozwoju osobowości ucznia,

– poznawanie klasyki literackiej,

– kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów,

– kształcenie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb czytelniczych i kształtowanie postaw.

4. Przebieg konkurs

Na początku każdego miesiąca (od września do kwietnia) bibliotekarz informuje uczniów biorących udział w Maratonie, jaką książkę należy przeczytać.

Pod koniec miesiąca (wg harmonogramu) uczniowie piszą test konkursowy sprawdzający znajomość i zrozumienie lektury.

Za test można otrzymać maksymalnie 20 pkt. Suma punktów do uzyskania w Maratonie – 160.

Po każdym teście nauczyciele informują Organizatorów o liczbie uczniów biorących udział w konkursie i ich wynikach, przesyłając wypełniony protokół konkursowy .

W połowie maja 2016 r. nauczyciele przesyłają zbiorczy protokół konkursowy.

Po weryfikacji protokołów końcowych i wybranych prac uczniowskich komisja ogłasza nazwiska laureatów i finalistów.

5. Zgłoszenia

Chętni, którzy chcą wziąć udział w Wielkim Maratonie Czytelniczym proszeni są o zgładzenie tego faktu koordynatorowi Maratonu – nauczycielce Lucynie Reiter-Szczygieł.

 

Całoroczny wykaz lektur w kolejności alfabetycznej:

Klasy II-III szkoły podstawowej:

Hans Christian Andersen, Calineczka

Dorota Combrzyńska, Nogala, Syberyjskie przygody Chmurki

Wojciech Kołyszko, Bawian, Cudanna i pułapki zazdrości

A.A. Milne, Chatka Puchatka

Joanna Nadin, Panny z piekła rodem. Prawdziwe pandemonium

Joanna Papuzińska, Asiunia

Francesca Simon, Koszmarny Karolek. Bestia boiska atakuje

Maciej Wojtyszko, Bromba i inni

Klasy IV-VI szkoły podstawowej

Anna Czerwińska-Rydel, Moc czekolady. Opowieść o Wedlach i czekoladzie.

Cornelia Funke, Anyżowa warownia.

Pierre Gripari, Opowieści z ulicy Broca.

Ulrich Janssen, Ulla Steuernagel Uniwersytet Dziecięcy. Mądre odpowiedzi na trudne pytania.

Astrid Lindgren, Bracia Lwie Serce.

Łukasz Wierzbicki, Afryka Kazika.

Krzysztof Mierzejewski , Skrzydlaci jeźdźcy.

Mary Norton, Pożyczalscy idą w świat.

Klasy I-III gimnazjum

John Green, „Gwiazd naszych wina”

Zbigniew Herbert „Diariusz grecki” [w tegoż:] „Mistrz z Delf”

Ryszard Kapuściński „Ja, Biały” [w tegoż:] „Heban”

Barbara Kosmowska „Pozłacana rybka”

Lois Lovry „Dawca”

Aileen Orr „Niedźwiedź Wojtek. Niezwykły żołnierz Armii Andersa”

Ewa Przybylska „Dzień kolibra”

Dorota Terakowska „Samotność Bogów”

Terminy testów:

7 października, 4 listopada, 2 grudnia 2015 roku

oraz 5 stycznia, 3 lutego, 2 marca, 6 kwietnia 2016 roku

 

Lektury na wrzesień:

1. NAJMŁODSI (klasy 2-3 szkół podstawowych) „Spotkacie nowych przyjaciół”:

Hans Christian Andersen, Calineczka

2. KLASY 4-6 szkół podstawowych „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca”:

Astrid Lindgren, Bracia Lwie Serce

3. GIMNAZJUM „W lustrze książki”:

 Lois Lovry, Dawca

Test odbędzie się 07 października 2015 roku

 

Regulaminy:

files/Regulamin_WMC_dla_Najmodszych.pdf

files/Regulamin_WMC_dla_klas_IV-VI_szkoy_podstawowej.pdf

files/Regulamin_WMC_Gimnazjum.pdf