Zespół „Mùlczi” działający przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim w Baninie i Szkole Podstawowej im. Jana Trepczyka w Miszewie odniósł swój kolejny sukces. Podczas Wojewódzkiego XI Przeglądu Dziecięcych Zespołów regionalnych „Burczybas 2015″ w Wierzchucinie zdobył I miejsce. Była to jedyna grupa z powiatu kartuskiego. Pozostałe siedem reprezentowały powiaty: lęborski, kościerski, pucki i wejherowski.

   Do zespołu należą również uczniowie z Zespołu Szkół w Czeczewie – Paulina Bysewska, Julia Dampc i Piotr Frankowski, Szkoły Podstawowej w Karczemkach oraz Szkoły Podstawowej w Tuchomiu. Choreografem jest uznany w tej materii Jerzy Soliwoda, natomiast na akordeonie grają Marek Munch i Łukasz Skrodzki. Kierownikiem zespołu jest Elżbieta Pryczkowska,  nauczyciel języka kaszubskiego w Miszewie, a wspiera ją  w organizacyjnym działaniu Lucyna Reiter- Szczygieł, nauczycielka kaszubskiego z Czeczewa.

   Zwycięskie “Mùlczi” finansowo wspierane są przez Urząd Gminy w Żukowie, a także przyjaciela grupy – restaurację “Mùlk” z Miszewka. Wszelkie działania koordynuje Oddział ZKP w Baninie.

– Jest to jedna z naszych ważniejszych grup artystycznych, a na pewno największa. Skupia sporą społeczność ludzi kochających naszą rodzima kulturę kaszubską – podkreśla prezes Oddziału, Witold Szmidtke.

   “Mùlczi” w tym roku mają już pięć lat. Uroczystości jubileuszowe planowane są na grudzień. Małym Kaszubom i ich opiekunom życzymy wielu kolejnych sukcesów.

(jd)

GALERIA https://goo.gl/photos/V4jTcfin9wT49DrAA

Wyniki:

1. “Mùlczi” z Miszewka, powiat kartuski

2. ex aequo: “Mȏłé Kaszëbi” z Wąglikowic pod Kościerzyną

oraz “Strzeleńsczé Dzecë”  ze Strzelna pod Puckiem

3. ex aequo: “Lãbòrsczé Słunuszka” z Leborka

oraz “Remùsowé Skrzatë” z Popowa pdod Lęborkiem

Wyróżnienia otrzymały: “Krȏsniãta” z Szemuda, “Bùkòwińsczé Niezabùtczi” koło Lęborka, i “Wesołé notczi” z Lubocina, powiat pucki.