Dyrektor Zespołu Szkół w Czeczewie przypomina, że dni 14.10.2015r. oraz 16.10.2015r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W związku z tym prosimy
o informację do wychowawców klas, czy istnieje potrzeba zorganizowania opieki nad państwa dziećmi. W tych dniach nie funkcjonują dowozy szkolne.