Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
dnia 15.10.2015r. o godz. 12.00
Zespół Szkół w Czeczewie

1.    Przywitanie gości przez dyrektora Zespołu Szkół w Czeczewie
2.    Program artystyczny
·    Piosenka „Na niebie jasne świeci słońce”  , klasa IV b , (przygotowanie: Grażyny Damps)
·    Wierszyki dla nauczycieli, klasa 0 – (przygotowanie Danuta Kitowska)
·    Piosenka klasa IV a i IV b „Nauczyciel dobrze wie”, (przygotowanie Grażyna Damps, L.Reiter-Szczygieł)
·    Przedstawienie: „Umówimy się na spotkanie – klasa II, (przygotowanie Elżbieta Czaja)
·    „Dyktando” – klasa II gimnazjum (przygotowanie Grażyna Damps)
·    Taniec w wykonaniu uczniów klasy, V (przygotowanie – Jolana Keler)
·    Przedstawienie „Muzyczne impresje gimnazjalisty”, kl II gim. (przygotowanie L.Reiter-Szczygieł)
·    Piosenka ENEY, klasa V , (przygotowanie Jolanta Keler)
·    Zabranie głosu przez Samorząd Uczniowski
3.    Gratulacje i życzenia dla pracowników szkoły
·    30-lecie pracy Joanny Groth
·    Nagrody dla nauczycieli
·    Nagrody dla pracowników
·    zabranie głosu przez Dyrektora Zespołu Szkół w Czeczewie Jerzego Stachurskiego
·    zabranie głosu przez Wójta Gminy Przodkowo Andrzeja Wyrzykowskiego
4.    Otwarcie oddziału przedszkolnego

Odjazd autobusu godzina 13.30.