Godziny pracy świetlicy szkolnej w dniach wolnych od zajęć edukacyjnych:

w dniu 14.10.2015 r. (środa)  świetlica nieczynna z uwagi na brak zainteresowania wśród rodziców,

w dniu 16.10.2015r. (piątek) świetlica czynna

w godzinach od 8.00 – 14.00

Dyżury sprawować będą nauczycielki:

godz. 8.00 – 11.00  – Lucyna Reiter-Szczygieł

godz. 11.00 – 14.00 – Danuta Kitowska