Wójt Gminy Przodkowo, Rada Gminy Przodkowo,

                       Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Przodkowie

                                                             ogłaszają:

                                      XXIII  KONKURS LITERACKI

        DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO- Przodkowo 2015

Na Konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy podpisanych: imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły i klasy do której uczęszcza oraz nazwiskiem nauczyciela(opiekuna)ucznia.

Tematyka prac jest dowolna.

Mile będą widziane prace napisane w języku kaszubskim lub w gwarze innego regionu.

Prace należy nadsyłać do dnia: 20.11.2015r. (decyduje data doręczenia pracy)

Zobacz Regulamin Konkursu

files/XXIII_Konkurs_Literacki_-Przodkowo_2015.doc