W dniu wolnym od zajęć edukacyjnych 02.11.2015 roku (poniedziałek) świetlica szkolna będzie czynna

w godzinach od 8.00 – 14.00.

Dyżury sprawować będą nauczycielki: Grażyna Damps i Anna Laskowska