10 listopada 2015r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie odbyło się ślubowanie klasy I gimnazjum. W uroczystości udział wzięli: dyrektor Zespołu Szkół w Czeczewie, nauczyciele oraz uczniowie szkoły.                                                                                                                 

     Podczas uroczystości głos zabrał Pan dyrektor Jerzy Stachurski, który powitał wszystkich zebranych, a szczególnie uczniów klasy I gimnazjum. Zapewnił wszystkich „pierwszaków”, że zostaną otoczeni życzliwością, a także znajdą wsparcie ze strony wszystkich nauczycieli i starszych kolegów. Przy tej okazji Pan dyrektor życzył uczniom jak najlepszych ocen oraz samych sukcesów edukacyjnych. Wyraził także nadzieję, że uczniowie będą godnie reprezentować szkołę. Przemówienia okolicznościowe zostały także wygłoszone przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz uczniów klasy I gimnazjum.                                                                           

     Najważniejszym momentem uroczystości było ślubowanie, podczas którego gimnazjaliści złożyli przyrzeczenie, że będą: pogłębiać wiedzę, zachowywać się wzorowo, okazywać szacunek rodzicom, nauczycielom i ludziom starszym, troszczyć się o mienie i estetyczny wygląd szkoły.                  

     Po części oficjalnej na uczniów klasy I gimnazjum czekała gorąca pizza.                    

G.K.

Zobacz foto z uroczystości