Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przodkowie informuje, iż w dniach od 01.12.2015r do 10.12.2015r przyjmowane będą podania rodziców na dożywianie dzieci w szkole. Do podania należy dołączyć takie dokumenty jak poprzednio tj. dochody za listopad 2015r. (brutto i netto)