Zobacz: Foto z uroczystości – Galeria

Danuta Wawiłow-autorka literatury dziecięcej powiedziała  „Poetą – i to wspaniałym – jest każde dziecko (…) Bo poezja to nie to, co się kurzy na bibliotecznych półkach, tylko to, co masz w sobie i co widzisz wokół siebie. Twój własny, niepowtarzalny, odrębny świat. Nikt nie jest w stanie zobaczyć tak jak ty. I nikt tak o nim nie napisze. Tylko ty możesz to zrobić. Im więcej człowiek ma w sobie, tym piękniejsze może pisać wiersze.”

Konkurs literacki dla uczniów województwa pomorskiegow Przodkowie, został ogłoszony po raz pierwszy  w  maju 1992 roku.

Głównym celem KonkursuLiterackiego  jest: inspirowanie zainteresowań literackich wśród uczniów ,  podkreślanie talentu dziecka, zachęcenie dzieci i młodzieży  do podejmowania prób literackich w języku polskim oraz języku kaszubskim.

 Zainteresowanie konkursemw Przodkowiepotwierdza imponująca liczba nadsyłanych, w każdym roku, zestawów wierszy ze szkół podstawowych , gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych , z całego województwa pomorskiego.

 Społecznie pracującymi jurorami Konkursu są poeci,  dziennikarze,   nauczyciele poloniści, pod przewodnictwem wybitnego poety i prozaika, m.in. tłumacza Pana Tadeusza na język kaszubski  Stanisław Janke.

Obecnie Konkursrealizowany jest ześrodków finansowych Wójta Gminy Przodkowo.

 

W tym roku, na XXIII konkurs nadesłano 552 wiersze napisane  przez 177 autorów.
Na przestrzeni 23 lat, liczba uczestników konkursu wyniosła  około 2 i pół tysiąca   uczniów.

Gospodarzami Gali rozstrzygnięcia 23 edycji Konkursu, która odbyła się 26.11.2015 r. w auli Szkoły Podstawowej w Przodkowie byli: Róża Rzeszewicz, Lucyna Reiter-Szczygieł, Jerzy Stachurski, Grzegorz Krefta. Wzięli w niej udział: wójt gminy Przodkowo Andrzej Wyrzykowski, Jadwiga Hewelt- przedstawiciel ZKP o/Przodkowo, dyrektorzy szkół z gminy Przodkowo, laureaci konkursu i ich pedagodzy oraz  grono uczniów,  przedstawiających nagrodzone wiersze.

W części artystycznej wystąpił Zespół Wokalny ze szkoły Podstawowej w Wilanowie.

Do uczestników Konkursu list przesłał Stanisław Janke:

Wójt Gminy Przodkowo Pan Andrzej Wyrzykowski

Dyrektor Zespołu Szkół w Czeczewie Jerzy Stachurski

Drodzy Młodzi Przyjaciele

Szanowni Nauczyciele i Rodzice

          Od wielu już lat jestem związany jako przewodniczący jury z Konkursem Literackim dla Uczniów Województwa Pomorskiego. Dziś uroczyście kończymy dwudziestą trzecią edycję tego wspaniałego, niezwykle inspirującego wydarzenia literackiego dla dzieci i młodzieży z całego województwa pomorskiego. Wydarzenia, którego gospodarzem jest prężnie rozwijająca się gospodarczo i niezwykle kulturotwórcza gmina Przodkowo z Panem Wójtem Andrzejem Wyrzykowskim, a pomysłodawcą wybitny poeta i kompozytor Jerzy Stachurski, członek Związku Literatów Polskich oraz Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych.

Oto mam przed sobą wiele dziesiątek prac nadesłanych na konkurs z różnych szkół na Pomorzu. Te prace  to swoista panorama młodych talentów literackich, ich poszukiwań twórczych, marzeń, pragnień – obraz bogatej poetyckiej wyobraźni.

Cieszy mnie, że w Waszym świecie tak wiele jest radości, dobrze rozumianej dziecięcej beztroski, humoru, że jesteście tak żywo zainteresowani bliskim i dalekim otoczeniem, że potraficie o tym wszystkim pisać używając oryginalnych przenośni, porównań, pięknej polszczyzny i języka kaszubskiego, który też jest obecny w Waszej twórczości.

Najmłodsi z Was ( z klas od I do III szkół podstawowych) są szczególnie wrażliwi na uroki i niezwykłość przyrody, zmieniających się pór roku, doceniają wartość rodziny i najbliższych, z czułością i troska odnoszą się do zwierząt.

Nieco starsi (z klas IV-VI), poza tymi już wymienionymi motywami, interesują się także przemijaniem, poszukiwaniem miłości, potrafią opisać swoje nastroje i uczucia, z zadumą przyglądają się swoim bliskim oraz toczącym się wydarzeniom.

Niezwykłe bogate w motywy i wątki są wiersze pisane prze gimnazjalistów. Sporo jest w nich odniesień do wiary katolickiej – modlitwy do Jezusa, sentymentalne wspomnienia Jana Pawła II, który jest patronem wielu szkół nie tylko na Pomorzu. W poezji tej znajdziemy także rozmyślania o sensie życia, o poszukiwaniu własnych dróg ideowych, o wartościach wypływających z szacunku do własnych korzeni, rodzinnych miejscowości.

Młodzież ponadgimnazjalna, uczniowie szkół średnich, nade wszystko snują refleksje o niepowtarzalności istnienia, o cudzie życia i zadziwieniu światem, co jest postawą nie tylko twórczości, ale i narodzin człowieka myślącego.

Laureatom nagród i wyróżnień gratuluję i życzę dalszych sukcesów literackich. Tym, którym w tym roku się nie powiodło, życzę wytrwałości oraz pomyślności i  szczęścia w następnej edycji  konkursu.

Gospodarzom i organizatorom konkursu życzę konsekwentnej realizacji tego cennego corocznego projektu i radości z osiągnięć literackich dzieci i młodzieży.

                                                                  Pozdrawiam serdecznie

                                                                       Stanisław Janke

Wejherowo, 24 listopada 2015 roku.

P R O T O K ÓŁ

     XXIII  Konkursu Literackiego dla uczniów województwa pomorskiego

            W konkursie zorganizowanym przez wójta gminy Przodkowo

mgr inż. Andrzeja Wyrzykowskiego, Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie o/Przodkowo  wzięło udział 177 autorów nadsyłając  522  wierszy. 

W dniach 20 i 23  listopada 2015 r. jury w składzie:

Stanisław Janke(przewodniczący), Jerzy Stachurski,
Lucyna Reiter-Szczygieł,  Grzegorz Krefta,

postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

W kategorii uczniów z klas I –III:

I miejsce:

üNatalia Brzozowska, kl. III A, Zespół Kształcenia i Wychowania w Szymbarku – Szkoła Podstawowa( opiekun: Teresa Reszka),

II miejsce:

üWeronika Ragiel, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku,  kl. II d(opiekun: Monika Muszyńska),

ü Ewa Frąckowiak, Kl. 2c, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku (opiekun: Alicja Skrzypińska),

üSzymon Wojciechowski, kl. II A, Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie (opiekun: Beata Młyńska),

ü Paweł Węsiora , kl. II A, Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie (opiekun: Beata Młyńska),

III miejsce:

üDominika Nowicka, kl. II, Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wejherowie( opiekun: Anna Hebel),

üJoachim Szczygieł, kl. III, Społeczna Szkoła Podstawowa w Dobrzewinie- Karczemkach

üJakub Herrmann, kl. III A, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we Władysławowie, (opiekun: Jolanta Gondek)

Wyróżnienia:

üLidia Malińska, kl. III, Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wejherowie (opiekun: Agnieszka Gwizdalska),

üKarol Walkusz, kl. II B, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie( opiekun: Sławomira Pokryfka),

üKinga Owarzany, kl. III c, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku (opiekun: Elżbieta Musznicka),

 

W kategorii uczniów z klas IV –VI:

I miejsce:

üZuzanna Kałaska, Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina 
w Mostach(opiekun: Małgorzata Krauze),

üNoemi Szwajkowska, kl. VD, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku, (opiekun: Dorota Jankowska)

II miejsce:

üPaulina Kielińska, kl. V, Szkoła Podstawowa w Szarłacie
(opiekun: Barbara Brylowska),

üDaria Gierszewska, kl. V d, Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie( opiekun: Justyna Kosanecka),

üAnna Frankowska, kl. V, Szkoła Podstawowa w Wilanowie,
(opiekun: Elżbieta Pielowska)

III miejsce:

üKonstancja Puzdrowska, kl. IV d, Szkoła Podstawowa im. F. Ceynowy 
w Sierakowicach( opiekun: Janina Lis),

üMateusz Szyłejko, kl. I B , Szkoła Podstawowa w Czeczewie,

üIgor Paprocki, kl. IVB, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku, (opiekun Magdalena Giczewska)

 

Wyróżnienia:

üAnna Olik, kl. IV A, Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego
w Konarzynach(opiekun: Teresa Wojciechowska),

üMarta Hirsz, kl. VI E, Szkoła Podstawowa im. Obrońców Wybrzeża w Zukowie( opiekun: Hanna Kulling),

üPaulina Konkel, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie,
 (opiekun Mariola Czaja)

üDawid Roszkowski, kl. VI b, Szkoła Podstawowa im Aleksandra Majkowskiego w Klukowej Hucie(opiekun: Janina Reclaw),

üWeronika Dzienisz, kl.IV c, Szkoła Podstawowa nr 5 im. dra Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach( opiekun: Elżbieta Bugajna),

üAnna Fopke, kl. VI, Społeczna Szkoła Podstawowa w Dobrzewinie- Karczemkach,

W kategorii uczniów z gimnazjum:

I miejsce:

üWeronika Brylowska, kl. II B, Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie(opiekun: Hanna Lesner),

üJulia Domarus, kl. II, Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Pomieczynie, (opiekun: Maria Krauza),

üDawid Środa kl. II B, Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupsku (opiekun: Dominika Korzeniowska-Gudyn),

II miejsce:

üEmilia Kreft, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie,

üOliwia Wenta, kl III C, Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Przodkowie( opiekun: Wioletta Wenta),

üKlaudia Czajkowska, kl. III B, Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie (opiekun: Beata Płotka),

üMagdalena Sobierajska, kl. III, , Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupsku (opiekun: Kinga Mielczarek)

III miejsce:

üBarbara  Browarczyk, kl. III Gimnazjum, Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Przodkowie( opiekun: Wioletta Wenta),

ü Wiktoria Broner, Zespół Publicznego  Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Przyjaźni, (opiekun: Renata Grosz-Miłosz)

üKinga Wittek, Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chmielnie, (opiekun: Blandyna Mirosławska)

Wyróżnienia:

üJulia Sielska, kl. II b, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Konarzynach
(opiekun: Teresa Wojciechowska),

üNatalia Rychert, Gimnazjum nr 1 im. Józefa Wybickiego w  Lęborku
(opiekun: Wiesława Rutkiewicz),

üMartyna Wenta, Zespół Szkół w Gowidlinie(opiekun: Bożena Lejk),

üNikola Pobłocka, kl. II Gimnazjum, Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej, (opiekun: Anna Reiter),

üMirosława Mejna, Kl. III, Publiczne Gimnazjum im.Aleksandra Majkowskiego w Klukowej Hucie( opiekun: Janina Reclaw),

W kategorii uczniów z klas ponadgimnazjalnych:

I miejsce:

üDawid Neubauer, kl. IV Technikum,  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach(opiekun: Renata Brzezińska-Wróblewska),

üSara Kędzierska, kl II D, II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku (opiekun Iwona Płóciennik)

üII miejsce:

üSylwia Szreder, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach (opiekun: Marta Furman),
 

üMarta Schreiber, Sopocka Akademia Tenisowa, (opiekun Katarzyna Sochaj)

III miejsce:

üLinda Christiansen, kl. I d, VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni,

Nagroda za wiersz w języku kaszubskim

üJulia Domarus, kl. II, Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Pomieczynie, (opiekun: Maria Krauza),

Przodkowo, 26.11.2015 r.

 

Konkurs w Przodkowie  zakończył się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów Technikum Żywienia z ZSP w Przodkowie pod kierunkiem Lucyny Grablowskiej i Anny Wydrowskiej.

Osobne podziękowanie należy się za przygotowanie  oprawy plastycznej uroczystości nauczycielom: Annie Laskowskiej i Grzegorzowi Krefcie, oraz Angelice Kreft za przygotowanie oryginalnych dyplomów.

Jan Wiśniewski

Foto: Katarzyna Klawa, Lucyna Reiter-Szczygieł