Radosnych , spokojnych  i pogodnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz

Wszelkiej pomyślności i sukcesów w Nowym Roku 2016

życzą:

Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz Pracownicy Obsługi i Administracji

Zespołu Szkół w Czeczewie