Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie  informuje, że nasza placówka otrzymała dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 1350,00 zł brutto.
   Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup: stojaków na rowery  oraz pomocy dydaktycznych m.in. plansz ze znakami drogowymi . Zakupione wyposażenie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły.

JW