Dnia 9 lutego 2016 roku w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów dla uczniów w ramach projektu „ Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017”.

       Swoją obecnością na gali zaszczycili marszałek województwa pomorskiego- Mieczysław Struk, wicemarszałek Krzysztof Trawicki oraz Pomorski Kurator Oświaty- Elżbieta Wasilenko. Ponadto byli na niej obecni przedstawiciele  niektórych władz samorządowych oraz 400 stypendystów wraz z opiekunami, którzy przyjechali do Gdańska z całego województwa pomorskiego.

      Na początku gali stypendialnej wszyscy goście zostali powitani przez panią z Departamentu Edukacji i Sportu, która prowadziła całą uroczystość. W części artystycznej zaprezentowano  pięć niezwykłych impresji  baletowych w wykonaniu uczniów Szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny w Gdańsku. Ich występ wzbudził  zachwyt. Potem zabrał głos pan Mieczysław Struk ,który najpierw pochwalił młodych artystów baletu  a następnie pogratulował wszystkim  tegorocznym stypendystom. Zostali oni wybrani  spośród 2252 nadesłanych wniosków stypendialnych. Ponadto wyraził radość, iż na terenie naszego województwa jest tylu zdolnych uczniów z dużych i mniejszych miejscowości.

           Kolejnym punktem uroczystości było rozdanie dyplomów stypendialnych . Najwięcej pozytywnie rozpatrzonych wniosków stypendialnych  wpłynęło od szkół zlokalizowanych w powiecie: kartuskim, wejherowskim, chojnickim i starogardzkim.

     Sześcioro uczniów z gminy Przodkowo otrzymało to prestiżowe wyróżnienie. Otrzymali je:

Mateusz Dampc, Emilia Kreft, Ewelina Pupacz z Zespołu Szkół w Czeczewie;

 – Natalia Klawikowska i  Dorota Mateja z Zespołu Szkół w Przodkowie;

– Paulina Bar z Zespołu Szkół w Pomieczynie.

     Po rozdaniu dyplomów i zabraniu głosu przez samorządowców wszyscy goście zostali zaproszeni na  poczęstunek.

      Stypendystom gratulujemy dotychczasowych osiągnięć oraz życzymy dalszych sukcesów w nauce.

                                                                           Ewelina Pupacz

                                                                             kl. I gimnazjum

     foto: Anna Kreft