Niedziela Miłosierdzia to święto patronalne Caritas. Tego dnia nasze Szkolne Koło Caritas obchodziło swoje święto. W tym szczególnym dniu, podczas mszy św. ks. proboszcz Józef Kuchta podziękował wolontariuszom Szkolnego Koła Caritas za zaangażowanie w akcje i dzieła charytatywne Caritas, za trud bezinteresownej pomocy innym, za poświęcony czas i za otwarte serce. Praca wolontariuszy pokazuje jak dużo możemy zrobić, otwierając się na drugiego człowieka.

Wszystkim, którzy wspierają dzieło Caritas czynem, słowem i modlitwą – DZIĘKUJEMY.

Opracowała: G. Damps

Foto: A. Laskowska