W dniu 05.04.2016 roku Szóstoklasiści napisali sprawdzian na zakończenie nauki w szkole podstawowej. W naszej placówce do sprawdzianu przystąpiło 22 uczniów.