Uczniowie gimnazjum przystąpili do egzaminów na zakończenie edukacji. Wczoraj gimnazjaliści napisali egzamin z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Dzisiaj zmagali się z zadaniami z matematyki, geografii, fizyki, chemii i biologii. Jutrzejszy egzamin sprawdzi umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się językiem angielskim.

W naszej szkole do egzaminu przystąpiło 9 gimnazjalistów.