Jak co roku uczniowie Szkolnego Koła Caritas wzięli udział w akcji charytatywnej przy kościele parafialnym w Czeczewie „ Pola Nadziei”, z której dochód został przeznaczony na Hospicjum św. Józefa w Gdańsku. Praca w wolontariacie uczy pomocy bliźniemu. Wolontariusze naszego Szkolnego Koła Caritas wykazali się wielkim zapałem jak i odpowiedzialnością za podjęte działanie. Ofiarodawcy otrzymali w podziękowaniu żonkile przypominające nam o ludziach cierpiących i oczekujących naszej pomocy. 

DZIĘKUJEMYwszystkim Ofiarodawcom!!!

Opracowała: G. Damps