„Witaj majowa jutrzenko,
świeć naszej polskiej krainie,
Witaj dniu trzeciego Maja,
który wolność nam zwiastujesz…”

3 maja 1791 r. uchwalono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie. Była najwyższym aktem prawnym Rzeczpospolitej gwarantującej: wolność i prawa osobiste dla wszystkich Polaków.

29.04.2016 r. odbył się Apel, który był symbolicznym hołdem, oddanym przez całą społeczność naszej szkoły, dziełu wybitnych Polaków, którzy torowali drogę współczesnym czasom.

Apel przygotowali uczniowie z klasy V pod kierunkiem nauczycieli: Lucyny Reiter-Szczygieł i Arkadiusza Domarosa.

JW

foto A.Laskowska