W ramach lekcji języka kaszubskiego uczniowie klas I-III szkoły podstawowej w dniu 05.05.2016 roku udali się na  wycieczkę do  Wdzydz Kiszewskich.

Wycieczka miała na celu przekazanie wiedzy uczniom o przyrodzie, historii, regionalnej architekturze, tradycji kaszubskiego rękodzieła ludowego, a także zaznajomienie z autentycznymi wartościami kultury oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności w wybranych dziedzinach. Celem wyjazdu było również zapoznanie dzieci z życiem i działalnością ludzi zasłużonych dla Kaszubach – Tedory i Izydor Gulgowskich a także bogacenie i utrwalenie słownictwa w języku kaszubskim oraz aktywny udział w warsztatach – zajęcia w zabytkowej szkole, tradycyjne zajęcia wiejskie, gry i zabawy ludowe.

Pierwszym punktem zwiedzania był zabytkowy młyna. Dzieci mogły tam zobaczyć, jak i czym kiedyś wytwarzano mąkę.

Niedaleko młyna znajdowała się chata, w której uczniowie  poznali warsztat tkacki i technikę tkania chodników z materiałów. W Zagrodzie z Pogódek odbyły się zajęcia ręcznego drukowania drewnianymi klockami – różnymi kolorami kwiatów kaszubskich. Dowiedzieli się, że dawniej drukowano tkaniny naturalnymi barwnikami, które utrwalano octem.

W kolejnym budynku uczniowie poznali techniki wykonywania prac i znaczenie gliny w przemyśle dawniej i dziś.

Gry i zabawy wiejskie zaprezentowane były obok Dworku z Trzebunia, Stodoły ze wsi Słonei Chlewa z Krosewa. Dzieci poznały dawne zabawy: przeciąganie liny, strzelanie z procy i z łuku do słomianej tarczy, chodzenie na szczudłach i w korkach, drewniane zabawki na kółkach, biegunach, pływające i fruwające. 

Dużą uwagę uczniów przykuł zabytkowy kościoła ze wsi Swornegacie pod wezwaniem św. Barbary z ok. 1700r. Poznali tu historii tego zabytku oraz znaczenia wielu figur znajdujących się wewnątrz świątyni.

Dzieci miały także okazję zobaczyć jak niegdyś wyglądała szkoła, klasa, przybory szkolne. W starej szkole z Więcków czekał bowiem na nich nauczyciel z długą brodą i z kałamarzem w ręku. Były tam przygotowane warsztaty pt.: „Dawno temu w szkole”. Uczestnicy wycieczki uczyli  się pisać gęsim piórem, gryflem na kamiennej tabliczce, lub stalówką. Śpiewali również “Kaszëbsczé nótë”. W trakcie zajęć mieli okazję poznać – kałamarz, dyscyplinę – „kozę”, „oślą ławkę” oraz klęczenie na grochu.

W ostatnich zagrodach uczniowie dowiedzieli się o dawnych zajęciach wiejskich: pranie i maglowanie, noszenie wody w nosidłach, mielenie zboża w żarnach, obróbka drewna.

Dzieci dowiedziały się, że w 1906r. w małej kaszubskiej wiosce powstało pierwsze na ziemiach polskich muzeum na wolnym powietrzu. Założyli je Teodora i Izydor Gulgowscy, urządzając w XVIII – wiecznej gburskiej chałupie wystawę z typowym dla tego czasu wyposażeniem oraz cennymi okazami sztuki ludowej. Kontynuacją ich dzieła jest obecnie 22 hektarowe Muzeum ze zbiorem 50 obiektów regionalnego budownictwa, wystawa wnętrz mieszkalnych, sakralnych, gospodarczych i rzemieślniczych oraz kolekcje wyrobów rękodzieła i sztuki ludowej.

L.R-Sz.