Gmina Przodkowo otrzymała dofinansowanie na zakup książek do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół w Czeczewie, w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Celem programu jest zwiększenie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów oraz wzbogacenie księgozbiorów bibliotek szkolnych.

Nasza szkoła  w ramach powyższego programu otrzymała dotację na zakup książek do biblioteki szkolnej, która wynosi 4 000, 00zł,  wkład własny wynosi 800 zł.

Źródło: KO Gdańsk

Dyrektor