Dnia 31 maja reprezentacja klasy III Szkoły Podstawowej w składzie: Anna Drywa, Małgorzata Mroczek oraz Oskar Damps wzięła udział w „Konkursie Czytelniczym Wiedzy  o Twórczości Jana Brzechwy”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas trzecich gminy Przodkowo. Głównym celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania utworami Jana Brzechwy. Dzieci musiały wykazać  się znajomością blisko czterdziestu utworów poety. Nasi uczniowie bardzo sumiennie przygotowali się do konkursu zajmując w nim I miejsce. Na II miejscu uplasowali się uczniowie  z Pomieczyna, zaś na III z Wilanowa.

Gratulujemy!!!

M.W.