Dzięki staraniom Wójta Gminy Przodkowo  uczniowie klasy III  S.P. wzięli udział w programie powszechnej nauki pływania współfinansowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Gminę Przodkowo. Koordynatorem projektu było Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Słupsku. Zajęcia odbywały się w czasie 10 wyjazdów po 90 minut w terminie od 4 kwietnia do 13 czerwca bieżącego roku na pływalni Nëczk w Kartuzach. Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie doskonalili umiejętności pływackie, korygowali wady postawy , a także  miło spędzali czas.

Dziękujemy.

M.W.