Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie informuje, że od 16.08.2016r. – do 15.09.2016r. będą przyjmowane podania na dożywianie dzieci w szkole.

Do podania proszę dołączyć zaświadczenia o dochodach brutto i netto od wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe za miesiąc poprzedzający dzień złożenia podania.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 58 686 74 12 w. 54