W czwartek 1 września 2016 roku o godzinie 9.00 na sali gimnastycznej Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2016/2017.

            Po wprowadzeniu pocztu flagowego i odśpiewaniu hymnu głos zabrał dyrektor szkoły, Pan Jerzy Stachurski, który serdecznie powitał gości, rodziców, nauczycieli, wszystkich uczniów, a w szczególności pięciolatki. Dyrektor placówki podczas swojego wystąpienia życzył uczniom osiągania sukcesów oraz wytrwałości podczas podejmowanych wyzwań. Przypomniał także, że:

„1 września  77 lat temu Niemcy zaatakowały Polskę- tak rozpoczęła się II wojna światowa, będąca najkrwawszym konfliktem w dziejach ludzkości.

O godz. 4:45 jego ofiarą padło Westerplatte, które broniło się aż 7 dni.

Dzisiaj Westerplatte jest symbolem obowiązku, patriotyzmu i odwagi.

Jak przypomniał namJan Paweł II,  w czasie liturgii słowa skierowanej do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte; Gdańsk, 12 czerwca 1987r.)

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje “Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można “zdezerterować”.

 Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba “utrzymać” i “obronić”, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić – dla siebie i dla innych”.

Po przemówieniu dyrektora został odczytany list wójta gminy Przodkowo(patrz załącznik).

Podczas uroczystości gratulacje otrzymała Pani Lucyna Reiter- Szczygieł w związku z uzyskaniem awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Tego dnia dyrektor szkoły poinformował o nagrodzie ufundowanej przez Radę Rodziców dla najbardziej aktywnego i osiągającego najlepsze wyniki ucznia w roku szkolnym 2016/2017. Będzie nią rower.

Po części oficjalnej wychowawcy wraz z uczniami udali się do klas, by zapoznać uczniów z nowym planem zajęć.  

  G.K.

files/List_Wjta_inauguracja_roku_szkol__2016-17.pdf