Zapraszamy na Spotkanie z Rodzicami, które odbędzie się

w dniu 12 września 2016 roku (poniedziałek) godz. 17.00

miejsce: Zespół Szkół w Czeczewie

 

Program spotkania:

1.      Kalendarz roku szkolnego 2016/2017.

2.      Harmonogram wywiadówek 2016/2017.

3.      Wychowawcy klas 2016/2017.

4.      Plan uroczystości 2016/2017.

5.      Zmiany w prawie oświatowym:

– Zarządzenie dotyczące darmowych podręczników,

– religia/etyka

6.      Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2016/2017:

7.      Dowozy szkolne:

– nowy kierunek dowozów i rozwozów

– przystanki, godziny, dojazd do szkoły rowerem, kamizelki odblaskowe,

8.      Regulamin świetlicy szkolnej i dowozy szkolne i inne:

– regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez ucznia w szkole,

– godziny pracy świetlicy szkolnej,

9.      Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyczny:

– Szklanka mleka w szkole,

– Owoce w szkole,

10.  Projekty szkolne i innowacje:

– Mistrzowie Kodowania – „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach” – L. Reiter-Szcygieł,
W. Stachurski

– Innowacje:

·         Matematyka – A. Kreft

·         Biologia – J. Groth

·         Muzyka – J. Stachurski

·         Rugby – P. Bil

– strona internetowa szkoły www.czeczewo.pl,

11.  Rada Rodziców:

– sprawozdanie,

– podziękowanie ,

– udzielenie absolutorium,

– e-dziennik – informacje dla rodziców,

12.  Zajęcia pozalekcyjne:

– arkusz organizacyjny:

– język angielski 1 godz. klasa I-III SP, (K.Wenta),

– Kółko teatralne – 1 godz. klasa VI SP (J. Keler),

– Kółko informatyczne 1 godz. klasy I-III Gim, (W.Stachurski),

– Kółko informatyczne 1 godz. klasy IV-VI SP, (W.Stachurski),

            – odpłatne:

– karate,

– taniec towarzyski,

– dodatkowe:

                       – Zespół Folklorystyczny „Mulczi”

– Ankieta dotycząca zajęć pozalekcyjnych

13.  Sprawy różne:

– PZU,

– komitet rodzicielski,

– szkolne koncerty i przedstawienia,

– szafki szkolne,

– i inne,

       14. Patron Szkoły