12 września 2016 roku Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę dotyczącą rozpoczęcia procedury nadania imienia Zespołowi Szkół w Czeczewie.

Tego samego dnia, podczas Zebrania Ogólnego Rodziców (udział wzięło 92 rodziców), zebrani pozytywnie zaopiniowali tę inicjatywę. Podczas spotkania przedstawiono  Regulamin wyboru Patrona Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie.

Poniżej zamieszczamy informacje na temat procedury nadania imienia szkole zamieszczonej w publikacji „Doradca Dyrektora” oraz ankietę „Patron szkoły”. Zachęcamy do włączenia się w wybór patrona naszej szkoły.

Rada Pedagogiczna

 

files/Patron_Szkoy-_Ankieta_ucze_rodzice.doc

files/Procedura_nadania_imienia.doc