Protokół z wyborów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie

Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie odbyły się dnia 15.09.2016 r. Do wyborów zgłosiły się 3 kandydatki: Alicja Krauza (kl.III gim.), Martyna Skorowska (kl.III gim.), Ewelina Pupacz (kl.II gim.).

            W wyborach oddano 132 głosy, w tym 4 głosy nieważne.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

  1. Alicja Krauza – 61 głosów
  2. Martyna Skorowska – 47 głosów
  3. Ewelina Pupacz – 20 głosów

Z dniem 16.09.2016 r. powołany został Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2016/2017 w składzie:

Przewodnicząca: Alicja Krauza (kl. III gim.)

Zastępcy: Martyna Skorowska (kl. III gim.)

Skarbnik: Ewelina Pupacz (kl.II gim.)

Opiekun SU

Grażyna Damps