Informujemy, że od 03 października 2016 roku  istnieje możliwość skorzystania z gorącego posiłku. Obiady wydawane są o godz. 11.35  w budynku szkoły.

Cena obiadu wynosi 2,94 zł. Obiady płatne są w systemie abonamentowym do 15-go dnia miesiąca.

Obiad „odgłoszony” z powodu nieobecności ucznia /choroba, wyjazd na konkurs lub wycieczkę/ podlega odliczeniu w miesiącu następnym. Rezygnację z obiadu zgłaszamy na dzień przed planowanym wyjazdem lub w razie choroby w pierwszym dniu nieobecności do godz. 9.00 pod numerem telefonu 721-142-057 podając nazwisko i imię ucznia oraz datę nieobecności ucznia.

Osoby chętne do korzystania z gorącego posiłku proszone są o zgłoszenie tego faktu

wychowawcom klas do dnia 30.września 2016 r.

Dyrektor