Miejsce: hol szkoły

Godz. 11.30 – klasy O-III

Godz. 13.00- klasy IV-VI, gimnazjum

Hymn, poczet flagowy

Powitanie Dyrektor

Piosenka dla Pani I Pana – kl. (II, III, VI)

Przemówienie Samorząd Uczniowski

Klasa II i III  – wiersze i piosenka

Klasa O – otrzymują odblaski

Samorząd Szkolny – prezentacja programu działalności

Malowane bajki – piosenka Paulina i Marcin

Fraszki  o szkole- klasa II gimnazjum

Nawojka- przedstawienie klasa I gimnazjum

Obyś cudze dzieci uczył – przedstawienie klasa II gimnazjum

Jubileusz 25 lecia  pracy pedagogicznej – Jolanty Keler

Słowo gości

Patron Szkoły- podsumowanie etapu wyboru kandydata