Wójt Gminy Przodkowo, Rada Gminy Przodkowo,

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Przodkowie

ogłaszają:

XXIV  KONKURS LITERACKI

DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO- Przodkowo 2016

Na Konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy podpisanych: imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły i klasy do której uczęszcza oraz nazwiskiem nauczyciela(opiekuna)ucznia.

Tematyka prac jest dowolna.

Mile będą widziane prace napisane w języku kaszubskim lub w gwarze innego regionu.

Jury Konkursu powołane przez organizatorów przyzna nagrody i wyróżnienia w kategoriach:

 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH: kl. I-III, kl. IV-VI

GIMNAZJUM

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

Jury przyzna nagrody specjalne za zestaw wierszy napisanych przez ucznia z gminy Przodkowo oraz gmin partnerskich.

Prace należy nadsyłać do dnia: 10.11.2016r.

NA ADRES:

URZĘDU GMINY W PRZODKOWIE,

UL.KARTUSKA 21, 83-304 PRZODKOWO

Z DOPISKIEM „KONKURS LITERACKI”

 

ROZDANIE NAGRÓD NASTĄPI: 17.11.2016r.(czwartek)

SEKRETARZEM KONKURSU JEST: JERZY STACHURSKI