W czwartek 13 października 2016r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

    Swoją obecnością zaszczycili nas: ks. proboszcz Józef Kuchta, przewodniczący Rady Gminy Przodkowo- p. Dariusz Toporek, kierownik referatu oświaty- p. Dorota Drajok, inspektor ds. oświaty- p. Marzena Węsierska- przedstawicielki wójta Gminy Przodkowo, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Czeczewie- p. Magdalena Szyłejko, przewodniczący Rady Rodziców- p. Piotr Mroczek wraz z członkami Rady Rodziców, dyrektor senior- p. Władysław Marek wraz z nauczycielami seniorami, sołtys Sołectwa Czeczewo- p. Zofia Toporek.

     Ceremonia rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu flagowego i odśpiewaniem hymnu. Następnie głos zabrał p. dyrektor Jerzy Stachurski: „Dzień Edukacji Narodowej jest obchodzony od 14.10.1773r. na pamiątkę powołania przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej. Dzień Edukacji jest świętem szczególnym, kiedy to raz w roku w centrum uwagi są nauczyciele i pracownicy obsługi i administracji szkoły. To oni tworzą odpowiedni klimat, atmosferę i relacje w szkole. Dziś, w tym szczególnym dniu, gdy myśli wszystkich biegną, do polskiej szkoły, chciałbym podziękować Państwu za zaangażowanie, cierpliwość i codzienny trud, owocujący m.in. losami absolwentów naszej szkoły, którzy kontynuują naukę w najlepszych szkołach Trójmiasta m.in. Technikum Łączności w Gdańsku czy X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni. Dzięki Państwa wysiłkowi szkoła w Czeczewie jest przyjazna, ale też nowoczesna i wymagająca. Uczniowie, naszej szkoły, każdego roku, sięgają po laury: przedmiotowe, sportowe, czytelnicze, literackie, próbują swoich sił w tworzeniu przedstawień, które potem sami wykonują. Są też stypendystami Marszałka Województwa Pomorskiego i Wójta Gminy Przodkowo. To powody do satysfakcji i dumy! Wierzę, że kluczem do dalszych sukcesów naszych uczniów, będzie dalsza szeroko pojęta współpraca pomiędzy nauczycielami, rodzicami, samorządem gminnym, kościołem i Wszystkimi Przyjaciółmi Szkoły, którym nieobojętny jest jej los. Jan Paweł II określając rolę nauczycieli mówił m.in.: „Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych Wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym wyzwaniem. Młodzi Was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia”. Z okazji dzisiejszego święta życzę Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy i kolejnych sukcesów Waszych podopiecznych. Niech będą one dla Państwa dodatkową nagrodą i motywacją do dalszych działań podejmowanych na rzecz rozwoju uczniów”.

    Życzenia złożył także Wójt Gminy Przodkowo, który wystosował specjalny list: „Drodzy nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkoły, rodzice i wszyscy uczniowie!

 

    Pragnę w przededniu Dnia Edukacji złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia zadowolenia, satysfakcji, realizacji marzeń i planów związanych z Waszą pracą i nauką w tym roku szkolnym. Mam nadzieję, że przed Nami wszystkimi jest wiele ciekawych wydarzeń i sukcesów.

    W ramach, mam nadzieję miłych niespodzianek jest rozpoczynający się program „Skrzydła wiedzy”- bardzo ciekawy i dostępny na każdym poziomie dla tych, którzy potrzebują pomocy i dla tych najzdolniejszych. Jak zawsze liczę również na Wasze pomysły i zaangażowanie w ramach działań społecznych, sportowych i kulturalnych w Gminie. Myślę, że może to być dla Was tym bardziej owocne, iż obecny rok szkolny jest ogłoszony rokiem dla wolontariatu. Jak zawsze chciałbym największą liczbę z Was drodzy Nauczyciele i Uczniowie móc nagradzać i wyróżniać w sposób bardzo namacalny, tak więc życzę Wam abyście osiągali jak najwięcej sukcesów w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, artystycznych i sportowych. Życzę również zdobywania kolejnych stypendiów za wyniki w nauce i innych dziedzinach.

    Na zakończenie proszę o usprawiedliwienie mojej osobistej nieobecności dzisiaj, ale w tym samym czasie biorę udział w gali podsumowującej Wojewódzki Konkurs na Najładniejszą Wieś w woj. pomorskim wraz z panią sołtys naszego sołectwa Smołdzino, które znalazło się wśród laureatów. Niech będzie to również początkiem dla pomysłów jak zadbać o przestrzeń wokół Waszej szkoły, aby wyróżnić się na tle gminy i w ten sposób Nas promować- myślę, że może to być bardzo ciekawe doświadczenie”.

    Zaproszeni goście życzyli przyjemnej i owocnej pracy, zdrowia, zadowolenia, satysfakcji. Szczególne podziękowania trafiły na ręce p. Jerzego Stachurskiego. Dyrektor senior- p. Władysław Marek podkreślił, iż dzięki intensywnej pracy dyrektora uczniowie odnoszą sukcesy w gminie, powiecie, województwie. Z kolei przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego życzyli myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości i wytrwałości, aby służba dzieciom tym starszym i tym młodszym zrodziła wiele szlachetnych owoców.

    Oprawa artystyczna uroczystości przygotowana została przez uczniów klas: O, II, III, IV, Va, Vb, VI, I i II gimnazjum, pod opieką: p. Danuty Kitowskiej, p. Jolanty Keler, p. Elżbiety Czaja, p. Marii Warmowskiej, p. Hanny Pestki, p. Lucyny Reiter- Szczygieł, p. dyrektora Jerzego Stachurskiego. Podczas uroczystości uczniowie śpiewali piosenki: „Malowane bajki”, „Nasza szkoła”, „Piosenka dla Pani i Pana”, Zeglorz, recytowali wiersze dla nauczycieli, prezentowali fraszki o szkole oraz wystawiali spektakle: „Nawojka”- w reżyserii p. Jerzego Stachurskiego. Przedstawienie traktowało o dzielnej dziewczynie, która bardzo chciała się uczyć. Była pracowita i ambitna, zaś naukę pokochała ponad wszystko. Historia wydarzyła się dawno temu, w XV wieku, w pięknym mieście wawelskiego smoka- Krakowie. Młodzi aktorzy przenieśli widzów w odległe czasy, wprowadzając w klimat epoki średniowiecza. Udało się to zrobić po mistrzowsku, a pomocna okazała się średniowieczna scenografia Krakowa oraz stroje żaków pieczołowicie przygotowane wspólnie przez rodziców i młodych artystów, uczniów z klasy I gimnazjum.

    „Obyś cudze dzieci uczył” było drugim spektaklem wystawionym przez uczniów klasy II gimnazjum. Jego treść opowiada o współczesnej szkole, do której uczęszczają wyjątkowi uczniowie- interesują się literaturą, czytają dzieła m.in. prof. Marii Janion.

    W tym roku obchody Dnia Edukacji Narodowej zbiegły się z Jubileuszem 25- lecia pracy zawodowej p. Jolanty Keler. Jubilatka oprócz pięknych życzeń otrzymała kwiaty oraz upominki.

    Miłym akcentem uroczystości były przyznane przez dyrektora nagrody z okazji Dnia Nauczyciela oraz podziękowania dla przewodniczącego Rady Gminy Przodkowo.

    Podczas akademii p. Arkadiusz Domaros- przewodniczący zespołu ds. wyboru patrona Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie, dokonał podsumowania pierwszego etapu wyboru kandydata.

    Po części oficjalnej wszyscy goście zostali zaproszenie na słodki poczęstunek.

Grzegorz Krefta

Foto: Anna Laskowska