9 października br. obchodziliśmy XVI Dzień Papieski, który w tym roku przebiegał pod hasłem: „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Uczniowie klas IV-VI i gimnazjum pod kierunkiem p. Grażyny Damps przedstawili program słowno-muzyczny tym samym przybliżając nam postać Wielkiego Polaka. Przekazali nam, iż warto być blisko potrzebującego, nie poniżać go ale wspierać. Miłosierdzie to nie tylko skuteczna pomoc, ale także sposób, w jaki się je podejmuje. Tego dnia odbyła się również zbiórka na pomoc stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

W szkole Dzień Papieski obchodziliśmy 10 października.

Tekst i foto

Anna Laskowska