Uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  w Czeczewie od stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r. uczestniczyli w ogólnopolskim konkursie „SZKOŁA WOLNA OD DOPALACZY”.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zażywanie dopalaczy. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Szkoła wolna od dopalaczy” jest uzyskanie co najmniej 80 % punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Uczniowie z Czeczewa wykonali zadania przewidziane regulaminem konkursu. Realizacja zadań została bardzo wysoko oceniona przez jury konkursu – otrzymali maksymalną ilość punktów oraz certyfikat „SZKOŁA WOLNA OD DOPALACZY”.

Poniżej  przedstawiamy sprawozdanie z realizacji 10 zdań wynikających  z regulaminu konkursu.

Zadanie 1: „Używkom mówimy NIE”                                                                                                                           

W naszej szkole zostało przeprowadzone spotkanie dla rodziców z przedstawicielem Monaru w Gdańsku, które miało na celu przybliżenie problemu jakim są dopalacze wśród dzieci i młodzieży. Rodzice i nauczyciele  dowiedzieli się czym są dopalacze, jakie są rodzaje substancji znajdujących się na rynku. Zapoznali się z objawami i skutkami oraz najczęstszymi  przyczynami  używania substancji psychoaktywnych oraz gdzie szukać pomocy.

Uczniowie naszej szkoły wzięli też udział w Przeglądzie Małych Form Teatralnych pod hasłem „Głos młodych w sprawie: Profilaktyka- tak. Patologia- nie”.

Zadanie 2: „Dopalacze- jak się przed tym bronić.”

Na zajęciach wychowawcy klas omówili zagadnienia związane z dopalaczami. Dyskutowali na temat szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem dopalaczy, uczyli się jak być asertywnym i mówić „ Nie, nie biorę”. Wykorzystano w tym celu materiały edukacyjne ze Studium Prawa Europejskiego, między innymi scenariusze zajęć.

Mottem przewodnim  było „Im więcej wiemy o narkotykach i uzależnieniu tym łatwiej przekonamy o ich szkodliwości i tym skuteczniejsze będą nasze działania profilaktyczne”.

Zadanie 3: „Nie daj się wypalić”

W klasach i w holu szkolnym uczniowie przygotowali gazetki  tematyczne „ Nie daj się wypalić”. Zorganizowano również dyskotekę szkolną promującą dobrą zabawę i spędzanie czasu z rówieśnikami  jako alternatywę dla dopalaczy.

Zadanie 4: „Stop dopalaczom”

Tym zadaniem zajęli się głównie uczniowie uczęszczający na zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej. Po zapoznaniu dzieci i młodzieży przez opiekuna świetlicy z problemem dopalaczy i używek, zostali zaangażowani w tworzenie plakatów propagujących zdrowy styl życia. Zostały one wyeksponowane w holu głównym szkoły, gdzie mogli się zapoznać z nimi społeczność szkolna oraz rodzice i inni goście odwiedzający naszą szkołę.

Zadanie 5: „Niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą korzystanie z dopalaczy”

W ramach konkursu „ Szkoła wolna od dopalaczy” zrealizowaliśmy spotkanie dla rodziców i młodzieży szkolnej z komendantem Policji z Przodkowa. W czasie spotkania stróż prawa przekazał najważniejsze informacje dotyczące problematyki dopalaczy. Z tym samym zapoznał z przepisami prawnymi  Ustawy o odpowiedzialności wynikającej z rozprowadzania oraz używania dopalaczy. Przedstawił  uprawnienia Policji i konsekwencje prawne dotyczące dopalaczy.

W klasach zorganizowano również spotkania z pielęgniarką szkolną na temat niebezpieczeństwa i skutków zdrowotnych, jakie niesie za sobą korzystanie z dopalaczy.

Zadanie 6: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”.   

 Do realizacji   zadania , którego celem było zorganizowanie dla uczniów zajęć   praktycznych dotyczących pierwszej pomocy przedmedycznej przystąpiliśmy w dwóch etapach. W pierwszym etapie pod opieką pielęgniarki szkolnej  uczniowie naszej szkoły  wzięli udział w zajęciach praktycznych dotyczących pierwszej pomocy. Zajęcia praktyczne poprzedzono filmem instruktażowym . Drugim etapem było zaproszenie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Czeczewie  ratowników medycznych ze Stowarzyszenia „ Adiutare” z Gdańska. Przeprowadzili oni  szkolenie i pokaz z zakresu medycyny ratunkowej i kardiologicznej.

Zadanie 7: „ Pakt przeciwko dopalaczom”.

W ramach tego zdania uczniowie klas IV-VI i gimnazjum wykonali plakat zatytułowany „ Pakt przeciwko dopalaczom”, na którym większa część społeczności szkolnej złożyła swoje podpisy. Plakat zamieszczono przy głównym wejściu do szkoły, co też skłaniało odwiedzających naszą placówkę gości do składania swoich podpisów pod Paktem.

Zadanie 8: Zorganizowanie spotkania z osobą, która była uzależniona od narkotyków, aby opowiedziała o swoich negatywnych doświadczeniach z tym związanych lub włączyć uczniom film na ww. temat.

Nie udało nam się zorganizować spotkania z osobą, której udało się wyjść z uzależnienia. Dlatego uczniowie na godzinach wychowawczych, w zależności od poziomu klasy, obejrzeli filmy na ww. temat przygotowane przez swoich wychowawców.

Uczniowie wzięli również udział w przedstawieniu teatru profilaktycznego „Kurtyna” zatytułowanym „Bilet do raju”. Był to spektakl opowiadający o problemach związanych z dopalaczami i brakiem komunikacji między dzieckiem a rodziną.

Zadanie 9: Przeprowadzenie na lekcjach wychowawczych inscenizacji, które będą podsumowaniem zdobytej wiedzy na temat działania dopalaczy.

W naszej szkole podsumowaniem  konkursu było zorganizowanie

Amatorskiego Przeglądu Przedstawień Profilaktycznych, w którym występowali uczniowie naszej szkoły.

 Swoją obecnością zaszczycili nas:  dyrektor Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej,  kierownik referatu oświaty, przedstawiciele rodziców,  funkcjonariusz Posterunku Policji . Celem przeglądu  było pogłębienie świadomości na temat zagrożeń i konsekwencji jakie wywołuje każdy nałóg. W procesie tym ważną rolę odgrywa profilaktyka. Ważne, by propagować zdrowy styl życia, upowszechniać postawy prozdrowotne, propagować zachowania wolne od uzależnień. Wszystkie przygotowane przez dzieci i młodzież przedstawienia były na bardzo wysokim poziomie. Piątoklasiści wystawili przedstawienie pt. „Szansa to dobre słowo” . Spektakl traktuje o przemocy wśród rówieśników. Ukazuje losy Kasi, dziewczynki, która przeniosła się do nowej szkoły. Spotyka tu koleżanki, które negatywnie reagują na jej wygląd. Staje się obiektem drwin, adresatką złośliwych wpisów na portalu. Ta zła passa trwałaby pewnie jeszcze długo, gdyby nieoczekiwany zwrot akcji. Gimnazjaliści z klasy I przygotowali widowisko pt. „Krokodyl” (scenariusz  przedstawienia oraz tekst hip-hopu przygotowały uczennice klasy I gimnazjum). Grupa przyjaciół planuje zakup narkotyków przez internet. Ostatecznie decydują się na ich pozyskanie od szkolnej dilerki. Przy sprzedaży przyłapuje ich trenerka tańca. Stawia im ultimatum. Potem wszystko zaczyna się komplikować. W przedstawieniu teatralnym zatytułowanym „Z nimi nie ma żartów” (scenariusz uczennicy klasy I gimnazjum), uczniowie wskazali przyczyny uzależnienia młodych ludzi od narkotyków i dopalaczy. To historia Maćka, Łukasza i jego dziewczyny Kasi. Podczas imprezy Maciek zmieszał alkohol z dopalaczami w wyniku czego stracił przytomność. Inni uczestnicy zabawy zostawiają go. Kilka dni po imprezie, chłopak dostaje napadu epilepsji. Trafia do szpitala i kilka godzin później umiera. Z kolei uczniowie klasy II gimnazjum wystawili inscenizację pt. „Na zakręcie” , które opowiada historię Michała- gimnazjalisty z Warszawy. Jego ojciec traci pracę, a rodziców nie stać na życie w mieście. Cała rodzina przenosi się do małego miasteczka. Michał w „nowym” gimnazjum poznaje swoich klasowych przyjaciół. Zaprzyjaźnia się z Martą. Zaczyna trenować koszykówkę. Po pewnym czasie wszyscy zauważają, że Michał pije. Przybyli goście  podziękowali młodym artystom i opiekunom za przygotowanie przedstawień. Podkreślili, iż cieszy się, że w tej szkole mogli obejrzeć wspaniałe inscenizacje, które wywarły na niej duże wrażenie. Podkreślili, iż należy wystrzegać się dopalaczy i prosili o zachowanie asertywności przez naszych uczniów.

W ten sposób podsumowano zdobytą zdobyta w ciągu kilku miesięcy wiedzę na temat dopalaczy.

Zadanie 10: Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w konkursie „ Dopalacze- nowe wyzwania dla pracowników szkół oraz placówek oświatowych”

W szkoleniu e-learningowym przeprowadzonym przez Studium Prawa  Europejskiego wzięło udział troje nauczycieli .

Wnioski

Udział w konkursie przyczynił się do zrozumienia wartości zdrowia oraz nauki troszczenia się o siebie, co w konsekwencji zmniejszy skłonność do sięgania po substancje psychotropowe zmieniające naszą świadomość, mogą narazić nas na  utratę zdrowia, a nawet życia . Problematyka konkursu dała uczniom , rodzicom i nauczycielom okazję do zastanowienia się nad dokonywanymi wyborami i ich wpływem na własne życie. Zwróciła uwagę jak ważny jest dobry kontakt miedzy dziećmi a rodzicami.  Należy pamiętać, iż skuteczna i rzetelna profilaktyka to nie tylko podawanie informacji o negatywnych skutkach brania  narkotyków i środków psychotropowych, ale przede wszystkim rozwijanie w młodych ludziach cech i umiejętności, które pozwolą im radzić sobie z wyzwaniami, jakie czekają na nich w dalszym życiu.

 

Sprawozdanie opracowały: Danuta Kitowska i Maria Warmowska

Oprawa fotograficzna: Anna Laskowska