Najbliższy poniedziałek, 31.10.2016., jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Czynna będzie świetlica w godz.8 :00 – 14:00.

Opiekunem świetlicy będzie pani Ewa Mania.